Rapport Feie ved årets slutt

4. desember 2022

Arbeidet med å restaurere Feie har gått jevnt framover i 2022. Torsdagen er fast dugnadsdag, men noen har også jobbet andre dager når det har vært nødvendig. Gode økonomiske bidrag fra våre velgjørere gjør at vi kan kjøpe hjelp til arbeid vi ikke kan
gjøre selv. Dette bidrar også til framdriften og gjør at håpet om sjøsetting sommeren 2023 ikke er urealistisk. Se foto under teksten.

I tillegg til egen innsats har Hardanger Fartøyvernsenter vært hyret inn for å luse og jevne styrbord side så skroget nå er klart til å drives. Vi har også hatt besøk av vår nye kontaktmann på HFS, Kasper, og fått råd om arbeidet videre.

Åge Hjortland har montert fire pullerter, og rekkestøttene ligger klar til å monteres med gjennomgående bolter. Åge er også klar til å lage styrebrønnen og dekkshuset med det første. Vi er også glad for at han vil ta drivingen sammen med dugnadsfolkene når den tid kommer. Det er en stor jobb og må gjøres ordentlig.

Motoren står klar i naustet, og vi håper den kan heises ombord over nyttår. Vi har laget en stelling med rekkverk rundt båten for å få bedre arbeidsforhold, men også for å bedre sikkerheten.

I desember er vi i god gang med å ferdigstille garneringen og å legge dørk i salongen. Når dette står klart kan vi begynne på innredningen som vi har fått endel føringer på fra Kasper. Innredningen vil vi lage enkel, som den nok var på 1890 tallet. Vi må likevel ha et toalett og kokemulighet, men vil prøve å skjule det så godt som mulig.

Vi er også i gang med å bytte en dårlig øverste hudplank på babord side.

Oppsummert er følgende ferdig.

 • Skiftning av spant
 • Nye dekksbjelker montert
 • Alle knær på plass
 • Legge inn ribber og klinke babord.
 • Reparert forstevn
 • Skiftet hudplank babord side.
 • Spikre opp barbord side
 • Fjerning av gamle nater styrbord og babord
 • Palstøtte montert
 • Skifte hudplank styrbord side
 • Legge inn ribber og klinke styrbord.
 • Ferdigstille garnering
 • Ror er ferdig laget
 • Mast og stående rigg er ferdig laget
 • Spikre opp styrbord side
 • Luse styrbord side
 • Glatte styrbord side
 • Luse babord side
 • Glatte babord side
 • Legge skandekk
 • Legge dekksplank
 • Montere pullerter
 • Slipe, pusse, sikle dekk

Følgende er påbegynt eller nesten ferdig:

 • Overflatebehandle dekk
 • Rekke
 • All løpende rigg
 • Bytte en hudplank
 • Proppe og sparkle skrog

Dette er ikke påbegynt:

 • Overflatebehandle skrog
 • Dekkshus
 • Styrebrønn
 • Innredning
 • Drive skrog og dekk
 • Montere motor
 • Rigge

Med stor takk til våre økonomiske velgjørere og alle som bidrar med arbeid ser vi fram til sjøsetting sommeren 2023.

Adam