RS4-Feie.

Rapport oktober 2022

RS4 Feie er i rute.

I løpet av sommermånedene er det nylagte dekket på RS4 Feie pusset med båndsliper-40 papir, eksentersliper-60 papir før finish med sikling. Det skal nå smøres med en blanding av rå linolje, soppdreper og litt Clipper.

Rekken utenom pullertene lages på dugnad. Eik til rekkestøttene er på plass og vi vil starte med å lage dem og rekketoppen med det første. Før rekken kan monteres blir de fire pullertene montert av båtbygger Åge som også produserer boltene gjennom rekkestøttene og rekkeboltene. Han er deretter klar til å begynne på dekkshus og styrebrønn.

Ola og Leif tar seg av montering av motoren som står klar i naustet og kommer med innkjøpsbudsjett til monteringsarbeidet.
Det finnes ikke et historisk utgangspunkt for innredningen i Feie. Vi må lage en praktisk og tidsriktig (1893) løsning som presenteres vernemyndighetene. Hardanger Fartøyvernsenter vil være behjelpelig med en skisse.

Vi er også på jakt etter en liten vedovn som varmekilde.

Fartøyvernsenteret er ferdig med å slette og luse skroget og vi kan nå grunne med vinylprimer under vannlinjen, og tynnet linoljemaling over. Skrog og dekk er så klart til å drives.

På nyåret arrangerer vi kurs i driving og nating over samme lest som dekksleggingskurset. HFS stiller med en eller to veiledere. Drivingen av dekk og skuteside gjøres nærmest mulig sjøsetting.

Kurs i rigging kan også være en mulighet når det blir aktuelt og vi vil prøve å gjøre det på Ruskeneset etter sjøsetting. Åge er godt i gang med å produsere tidsriktige blokker og smidde beslag som hører til løpende rigg. Tauverket er også klart. Se foto.

Mast, bom, gaffelbom, klyverbom, ror, toppspir, røstjern, jomfruer, seil, bombeslag og alle andre beslag til stående rigg ligger klart til montering.

Målet er å få båten sjøsatt til sommeren 2023 og vi er optimistisk til at vi kan klare det. Vi er for tiden fire mann på dagskiftet torsdag kl 11, men kan lett lage et kveld/helge skift hvis noen vil være med.

1.oktober 2022
Adam