RS4 Feie

Rapport Februar 2022

Arbeidet på dekket til Feie går jevnt framover. Vi gikk tom for brukbar plank og måtte derfor en tur til Norheimsund for å hente resten av dekksplankene der. Vi mangler to hele lengder på hver side og seks midtplanker på fordekket. Disse må være litt bredere enn resten og vi kjøper dem nå fra Fartøyvernsenteret

Vi tok også en besiktigelse på det som ligger der klart til å monteres så snart skrog og dekk er ferdig. Mast og bommer, klyverbom og toppmast med alle beslag, ror og rorkult er ferdig laget og betalt. Se bilder.

Alle seil er også nye og lagret i Bergen.

Avgjørelsen om Feie skal ha fossil eller elektrisk framdrift ble på årsmøtet utsatt for å hente inn mer informasjon.

Dugnaden går hver torsdag, og vi er fire mann som jobber dagtid fra kl 11. Kl 17 kommer kveldskiftet på og jobber noen timer utover.

Det er god plass til flere folk på begge skift og alle er velkommen til å være med.

Adam

 

Mast

Bommer

Beslag

Klyverbom og toppmast

Ror og rorkult