Rapport Feie 2021

I første halvår av 2021 var Hardanger Fartøyvernsenters Ivar Hoflandsdal på Ruskeneset hver torsdag mellom 10 og 15 og veiledet klubbens medlemmer og så til at Feie ble restaurert etter restaureringsplanen.

Dekksbjelker, karm til dekkshus og styrebrønn, palstøtte og skandekk ble ferdigstilt slik at dekksplankene kunne legges. Skandekket ble lagt ned som det ble gjort i 1893 av Colin Archer. Det er tappet ned over rekketoppene og fungerer på den måten også som drevstopp. For denne jobben ble Åge Hjortland hyret inn og han gjorde et nydelig stykke
arbeid.

Helgen 24, 25 og 26 september hadde vi besøk på Ruskeneset av Ivar og Georg fra Hardanger Fartøyvernsenter. I løpet av helgen fikk vi et meget lærerikt kurs i å legge dekk på RS4-Feie. Av de 14 påmeldte var ca. halvparten fra Bergen Seilskøyteklubb, og de resterende fra Fjell Kystlag.

Fredagskvelden gikk med til materiallære, teori og diskusjon. Lørdag delte vi oss i to lag hvor det ene justerte materialer mens det andre begynte å legge dekket. Omvendt søndag. Vi fikk lagt ned en god start på dekket, og det ble planlagt dagskift og kveldsskift hver torsdag framover.

Høstens dekkslegging på Feie gikk sakte men sikkert framover. Dekksplank ble justert, natefrest og spikret etter Fartøyvernsenterets anvisning. Torsdagen er den faste dugnadsdagen hvor vi har et dagskift på fire mann og et kveldsskift på tre. Pensjonistene starter kl 11:00, og de som har dagjobb å passe starter kl 17:00.

Økonomien er god og vi håper på å få profesjonell hjelp på nyåret fra Åge Hjortland og Ivar Hoflandsdal fra Hardanger Fartøyvernsenter. Nå står dekkshus og styrebrønn på planen samt lusing av skroget. Vi satser på å få ferdig dekkshus, styrebrønn, utvendig skrog og dekk i løpet av våren så den store jobben med driving kan starte.

Klubben har et stående tilbud fra Nogva Motorfabrikk på en Nanni N4.50, men vi undersøker også muligheten av å sette inn elektrisk framdriftsmotor i Feie. Her må vi tenke igjennom bruk av båten, fart og rekkevidde blant annet. Spennende tanke. Fortiden møter framtiden. Vi har også fått tilbud fra Hardanger Fartøyvernsenter og Åge Hjortland på løpende rigg. Det
dreier seg om blokker og diverse samt tauverk.

Rapporten om bruken av Feie når den er ferdig restaurert ligger også klar. Det er en fyldig drøfting om eierform og daglig drift. Et godt grunnlag for videre diskusjon og konklusjon.

Oppsummert er følgende ferdig.

 • Skandekk
 • Skiftning av spant
 • Nye dekksbjelker montert
 • Alle knær på plass
 • Legge inn ribber og klinke barbord.
 • Reparert forstevn
 • Skiftet hudplank babord side.
 • Spikre opp barbord side
 • Fjerning av gamle nater styrbord og barbord Palstøtte montert
 • Ror er ferdig laget
 • Mast og stående rigg er ferdig laget på Hardanger Fartøyvernsenter

Følgende er godt påbegynt eller nesten ferdig:

 • Legge dekksplank
 • Luse babord side
 • Spikre opp styrbord side
 • Montere pullerter
 • Skifte hudplank styrbord side Legge inn ribber og klinke styrbord. Ferdigstille garnering
 • Glatte barbord side

Dette er ikke påbegynt:

 • Luse styrbord side
 • Glatte styrbord side
 • Hytte og styrebrønn
 • Innredning
 • Drive skrog og dekk
 • Overflatebehandle
 • Motor og propellanlegg