RS4 Feie

Rapport september 2021

Siden skandekket ble ferdiggjort i juni har det ikke skjedd så mye på Feie. Sommeren går fort. Styret har derimot jobbet med planlegging og søknader og fra helgen 24, 25 og 26 september setter vi i gang med kurs i dekks legging.

Kurset er fulltegnet med folk fra BSSK, men også flere blant annet fra Fjell kystlag. Fredagen er satt av til teori, mens lørdag og søndag begynner vi å legge dekket. Vi regner ikke med å bli ferdig i helgen så båtbygger Åge Hjortland er hyret inn for å ferdigstille. Med dekket lagt er Feie kommet langt på vei.

Etter en lang og varm sommer er skroget tørket godt ut og det må luses og drives med nennsom hånd.

Hytte og styrebrønn står også på planen for vinteren samt innredning.

Klubben har et stående tilbud fra Nogva Motorfabrikk på en Nanni N4.50, men vi undersøker også muligheten av å sette inn elektrisk framdriftsmotor i Feie. Her må vi tenke igjennom bruk av båten, fart og rekkevidde blant annet. Spennende tanke. Fortiden møter framtiden.

Vi har ute forespørsler om sponsing/gode priser fra Jotun, Plastinvent(tanker), Solhaug Skipselektro mm.

Klubben har søkt om momskompensasjon for Feie. Det er søkt om ca 150 000kr for 2020 og de vil komme godt med hvis de innvilges.

Vi har også fått et tilbud fra Hardanger Fartøyvernsenter på løpende rigg. Det dreier seg om blokker og diverse samt tauverk.

Rapporten om bruken av Feie når den er ferdig restaurert ligger også klar. Det er en fyldig drøfting om eierform og daglig drift. Et godt grunnlag for videre diskusjon og konklusjon.

God høst.
Adam