Losredningsskøyten RS4 Feie

Bergen Seilskøyteklubb (BSSK), har overtatt RS4 FEIE som ble bygd i 1893. Hun ble hentet til klubbens anlegg ved Ruskeneset hvor hun fra 2019 til 2024 stod på land for en full restaurering. Hun er nå tilbake i sitt rette element, der restaureringsarbeidet fortsetter.

Restaureringen foregår i tett samarbeid med Riksantikvaren og Hardanger Fartøyvernsenter, samt at arbeidet støttes av store deler av det maritime kulturmiljøet i Norge. Økonomisk støttes prosjektet av både private og offentlige aktører. BSSK bidrar i form av dugnadstimer.

Bergens kreds av Norsk Selskab til Skibsbrudnes Redning bestilte to losredningsskøyter for å øke sikkerheten for både fiskere, handelsbåter, loser og skip rundt Bergen. Losredningsskøytene var basert på Colin Archers losbåt-design som han mente var raskere og - mer viktig - tryggere enn de båtene mange av losene dro til havs i. Det ble bygget 3 slike losredningsskøyter basert på losbåt-design, RS2 Langesund, RS3 Tordenskjold og RS4 Feie. I forhold til losbåtene var disse losredningsskøytene litt lengre, med høyere fribord, vanntett innerhud, vanntette skott og noe tyngre jernkjøl. Tanken var at de skulle være egnet som losbåter også, og at losvesenet skulle utgjøre mannskapet for redningsskøytene.

Imidlertid kom losvesenet raskt til at redningsarbeidet kom for mye i konflikt med losarbeidet, og båtene ble derfor overlatt til NSSR som måtte skaffe mannskap selv. RS3 ble ut fra tilgjengelig dokumentasjon senket i 1969, og RS2 Langesund ble kondemnert i 1984. Dagens RS2 Langesund ble bygget som en minnebåt etter nye tegninger og RS4 Feie er derved den eneste gjenlevende av denne første generasjonen redningsskøyter.

RS3 Tordenskjold var en eksisterende losbåt som ble ombygd til losredningsskøyte i 1893. Hun kunne beskues ved "Fiskebazarbryggen" i Bergen 28/9 1893. Tordenskjold var også basert på Colin Archers design, men bygget i Porsgrunn. I Bergens Tidendes beskrivelse finner vi en del detaljer om utstyret om bord.

Dessverre har vi ikke en tilsvarende beskrivelse for RS4 Feie som ble demonstrert i Bergen 23/11 1893, og kan bare anta at ettersom de begge ble innredet og utrustet i Bergen med bare få måneders mellomrom så var de nok likt utstyrt.

Det betyr i så fall 2 pumper, 6 redningsbøyer og klær til 12 mann. Under taket var det montert en bølgedemper som kunne brukes til å slippe olje ut på sjøen. For navigasjon fantes bl.a. barometer, tåkelur og kikkert. På forkant av masten var det feste for en kanon som kunne brukes til å skyte ut en line til havaristen. På dekk "Schjøtts Baadapparat med Aarer" som vi dessverre ikke har en beskrivelse av enda. Skøyten hadde videre både anker og drivanker.

RS3 Tordenskjold var fra starten stasjonert i Bakkasund, mens RS4 Feie var stasjonert ved Fedje med område fra Hennø i syd til Ulvær i nord

Det hører med til historien at RS4 Feie i stor utstrekning ble bygget av materialer som ble til overs etter at Colin Archer hadde fullført polarskøyta Fram.

Fram til losredningsskøytene i 1894 ble overlatt til NSSR hadde altså RS4 Feie ansvaret for den nordlige innfartsåren til Bergen, og fungerte både som losbåt og redningsbåt.

Etter at disse skøytene ble overtatt til og drevet som rene redningsskøyter av NSSR fikk de et større ansvarsområde og dekket hele kysten fra Utsira til Fedje. De ble også flyttet etter fiskerene under de store årlige fiskeriene. RS4 Feie opererte både ved Utsira og Karmøy i tillegg til kysten utenfor Ålesund.

De tre losredningsskøytene var mindre enn de rene redningsskøytene som man gikk over til etter at samarbeidet med losvesenet opphørte. De senere redningsskøytene hadde også to master, noe som var regnet som en fordel for redningsarbeidet.

I 1904 slet NSSR med økonomien for drift av skøytene, og man valgte derfor å selge losredningsskøytene for å kunne investere i flere av de nyere og større redningsskøytene.

RS4 Feie har i følge redningsselskapets database reddet 75 liv og assistert minst 197 fartøyer (En del av de gamle rapportene sier bare "mange" uten å angi antall, så det er ikke mulig å si nøyaktig). Den kanskje mest kjente redningsaksjonen den var med på var da den berget 26 fartøy under en forrykende storm på Sletta 20/2 1903. I Irland er denne stormen kjent som Ulysses, den mest ødeleggende i Irsk historie.

RS4 Feie skiftet eier flere ganger fra 1905, og ble delvis restaurert noen ganger før hun nå kom til BSSK. Hun settes tilbake til den stand hun var i perioden 1894-1905, med unntak av at konseptet om å ha motor om bord blir beholdt.

RS 163 Kristian Gerhard Jebsen II og RS4 Feie
RS 163 Kristian Gerhard Jebsen II og RS 4 Feie